Filosofi och vetenskap

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) was a German philosopher. He is regarded as the most important representatives of German idealism. Woodcut engraving, published in 1882.
under Filosofi och vetenskap

Georg Friedrich Hegel

Georg Friedrich Hegel föddes 1770 i Württemberg i Tyskland. Han var en filosof som verkade under den sena upplysningen. I sin filosofi betraktar Hegel omvärlden och ställer teorier som försöker förklara både naturens och samhällets uppbyggnad och syfte. Hegels mest kända verk är Andens fenomenologi där han talar om en världsande som kan liknas vid ett slags förnuft som styr […]

Läs mer ›
Platon
under Filosofi och vetenskap

Platon

Platon är en av västvärldens mest inflytelserika filosofer. Han levde i Aten i Grekland under 400- och 300-talen f. Kr., och var i sin ungdom en anhängare till Sokrates. Platon var runt 27 år gammal när Sokrates avrättades. Platon skulle senare i livet grunda Platons akademi, som tillsammans med den av Aristoteles grundade Lyceum skulle få stort inflytande på dåtidens […]

Läs mer ›
Etik och moral
under Filosofi och vetenskap

Etik och moral

Ända sedan människan organiserade sig i samhällen har vi förenats av en grupp gemensamma beteenden och regler för uppförande, som tillsammans utgör ett samhälles moral. När man bryter mot vad som anses vara rätt sorts beteende är det omoraliskt. Redan i det antika Egypten spelade moral en viktig roll, att döma från det stora antal texter man hittat vid utgrävningar […]

Läs mer ›
Kampen mellan sexualdrift och biologi
under Filosofi och vetenskap

Kampen mellan sexualdrift och biologi

Människosläktet är en av få arter på jorden som parar sig utan att ha själva befruktningen som mål. Havandeskap kan till och med vara oönskat och man kan därför säga att vi under alla tider har bedrivit en sorts kamp mot vår egen biologi. Historiskt sett har vi med vetenskapens hjälp framställt mer eller mindre lyckade preventivmedel genom åren. Långt […]

Läs mer ›
Filosofins historia
under Filosofi och vetenskap

Filosofins historia

En av de rikaste och viktigaste riktningarna inom historieforskningen är den som rör filosofins historia. Filosofin räknades till människans allra mest centrala efterforskningar – även om den har fått se sig omsprungen av naturvetenskapen i några avseenden är den fortfarande en prestigefylld disciplin. Kritiken mot att filosofin inte har kunnat ge samma exakta svar som vetenskapen, trots att den har […]

Läs mer ›
Vetenskapshistoria
under Filosofi och vetenskap

Vetenskapshistoria

Ett av människans största åstadkommanden är utan tvekan den moderna vetenskapen. Den har, på ett teoretiskt plan, gett oss svar på mycket sådant som vi tidigare bara kunde spekulera i och den har, på ett praktiskt plan, förbättrat vår levnadsstandard tack vare möjligheten att kunna ta fram mediciner, bygga flygplan och mycket, mycket annat. Att vi nu har nått så […]

Läs mer ›
Vad är idéhistoria?
under Filosofi och vetenskap

Vad är idéhistoria?

Under en lång tid fanns det inget specifikt akademiskt ämne som enbart berörde den intellektuella historiens utveckling. Visst var belästa människor lärda inom en lång rad olika ämnen – kanske ännu bredare i sin kunskap än dagens intellektuella – men det krävdes att man tillskansade sig en kunskap inom varje avgränsad disciplin för att få en bred bildning. Ämnet historia […]

Läs mer ›
magazinum