Etik och moral

Ända sedan människan organiserade sig i samhällen har vi förenats av en grupp gemensamma beteenden och regler för uppförande, som tillsammans utgör ett samhälles moral. När man bryter mot vad som anses vara rätt sorts beteende är det omoraliskt. Redan i det antika Egypten spelade moral en viktig roll, att döma från det stora antal texter man hittat vid utgrävningar som behandlar just det ämnet. Vad som har ansetts omoraliskt har varierat stort genom tiderna. Det som är gemensamt för nästan samtliga samhällen i olika delar av världen och under olika tider är att religion i stor utsträckning har påverkat vad som ansetts vara omoraliskt och inte. I väst har kristna och judiska värderingar dominerat, i öst muslimska, hindusiska och buddhistiska. Ett tydligt exempel på detta är de tio budorden. Flera av de påbud eller förbud som ingår i de tio budorden är starkt införlivade i samhället än idag, som att man inte ska döda, inte stjäla, inte vara otrogen och inte ljuga. Att det anses omoraliskt att bryta mot någon av dessa regler kan nog de flesta i dagens svenska samhälle hålla med om – men exakt hur omoraliskt varierar. Det finns till exempel lagar som reglerar mord och stöld, medan en lögn visserligen anses vara omoraliskt, men inte är straffbart.Stockholm_Pride_2010

Andra saker som enligt den religiösa etiken och moralen förr har ansetts omoraliskt är det inte längre (i alla fall i Sverige). Tydliga exempel på detta är utomäktenskapligt sex, abort, homosexualitet och hasardspel. Homosexualitet var straffbart i Sverige fram till 1933, och ansågs alltså vara ett lika allvarligt brott mot moralen som stöld eller mord.

Uppfattningen om vad som är rätt och vad som är fel är med andra ord i ständig förändring. Sannolikt kommer vi om hundra år att se tillbaka på vad människor ansåg omoraliskt idag och förundras eller förfäras.

magazinum