Georg Friedrich Hegel

Georg Friedrich Hegel föddes 1770 i Württemberg i Tyskland. Han var en filosof som verkade under den sena upplysningen. I sin filosofi betraktar Hegel omvärlden och ställer teorier som försöker förklara både naturens och samhällets uppbyggnad och syfte. Hegels mest kända verk är Andens fenomenologi där han talar om en världsande som kan liknas vid ett slags förnuft som styr utvecklingen av världen. Han menar att världsanden är den som har den verkliga makten och människan kan inte påverka historiens utgång. Detta tankesätt, att världen är ett verk av någon form utav högre makt, är en tanke som man finner inom idealismen.

Filosofens syn på mode

Hegel brydde sig föga om mode eller stil men funderade över hattens symbolik i Paris. I texter som han skrivit till sin fru så har han noggrant beskrivit det senaste hattmodet i Paris och det antyder ändå att han fann ett visst intresse för mode. Hegel menade dock att mode är okonstnärligt och alldeles för omväxlande för att det ska kunna innefattas som en aspekt inom filosofin. Han menar vidare att kläder bärs i kontext till den andliga och själsliga världen och blir en form av självreflektion. Detta innebär att människan betraktar sig själv som någon form av ande, som själv kan bestämma vilka delar av kroppen som ska vara täckta och inte.

En av världens främsta filosofer

Hegel är en av världens främsta filosofer och det är omöjligt att undgå hans namn om man läser om filosofi och dess historia. Hans verk och tankar tas upp i utbildningar världen över och det finns många som studerar hans verk och kritiserar hans teorier. Han var under sin livstid en mycket inflytelserik filosof och han påverkade kulturen och samhällstänket i hela Europa. Hegel gifte sig år 1791 med Marie von Tucher som var dotter till en senator. Tillsammans fick de två söner, Karl von Hegel som kom att bli historiker och Immanuel Hegel som blev teolog. Hegel dog år 1831 i sviterna av kolera och han finns begraven i centrala Berlin.

magazinum