Kampen mellan sexualdrift och biologi

Människosläktet är en av få arter på jorden som parar sig utan att ha själva befruktningen som mål. Havandeskap kan till och med vara oönskat och man kan därför säga att vi under alla tider har bedrivit en sorts kamp mot vår egen biologi. Historiskt sett har vi med vetenskapens hjälp framställt mer eller mindre lyckade preventivmedel genom åren. Långt före den moderna kondomens tid, användes i det gamla Egypten till exempel krokodilavföring i syfte att döda spermier innan de hunnit nå livmodern. Det var en metod som visserligen ansågs fungera väl, men vars vetenskapliga grund numera kan ifrågasättas.

Lyckligtvis har vetenskapen kommit en lång väg sedan dess och dagens forskare har funnit relativt enkla och säkra sätt att förhindra oönskade graviditeter. Biologen Gregory Pincus studerade tidigt i sin karriär människors fertilitet och kroppens hormoner. Han lyckades 1956 tillsammans med kollegan John Rock att uppfinna världens första fungerande p-piller, vilket döptes till Enovid. När p-pillrena lanserades på marknaden uppkom en smärre sexuell revolution. Borta var oron att bli gravid och i efterdyningarna av uppslitande världskrig och politiska konflikter, kopulerades det som aldrig förr. Men snart dök andra orosmoln upp vid horisonten. Sexuellt överförbara sjukdomar blommade friskt, och i takt med nya uppfinningar, som television och video, kommersialiserades människokroppen radikalt.Kampen mellan sexualdrift och biologi 1

Den digitaliserade sexualiteten
I takt med att vardagstekniken blivit allt mer avancerad, har samtidigt kulturen och människans föreställning kring sin sexualitet påverkats. När de sexuella akterna som förr skedde bakom stängda dörrar, plötsligt exponerades mitt på scen i och med porrindustrins entré, förändrades spelreglerna för kommande generationers syn på sex och samlevnad radikalt. I dagens Sverige diskuteras till och med möjligheten att göra alla preventivmedel gratis till unga kvinnor.
Pornografi har också snabbt blivit en inkomstbringande miljardindustri. Det har gått snabbt, tekniken har tillåtit utbudet att explodera med valfriheter och möjligheter. Med vetenskapens hjälp och människans nyfikenhet som drivkraft har allt fler avancerade, kreativa och njutbara sexleksaker uppfunnits. Inspelat material av sexuell karaktär finns för närvarande i nästan varje människas hem. Allt som krävs är en internetuppkoppling och två musklick. Denna generation kommer i framtiden ha en helt annan syn och uppfattning kring sin egen sexualitet än föregående generationer.

Aristoteles uråldriga påståenden om kvinnan som biologiskt och intellektuellt underlägsen mannen, kom till att färga hela den västerländska vetenskapen och kulturen. Vilka långtgående följder en vardag med hårdporr resulterar i, är omöjligt att veta. Framtida studier får utvisa hur pornografin påverkar mänsklighetens sexdrift. Klart är dock att teknik och vetenskap går framåt, och att mänsklighetens biologiska drifter verkar följa med på åkturen.

magazinum