Platon

Platon är en av västvärldens mest inflytelserika filosofer. Han levde i Aten i Grekland under 400- och 300-talen f. Kr., och var i sin ungdom en anhängare till Sokrates. Platon var runt 27 år gammal när Sokrates avrättades. Platon skulle senare i livet grunda Platons akademi, som tillsammans med den av Aristoteles grundade Lyceum skulle få stort inflytande på dåtidens vetenskap och filosofi. Platons tankar och idéer skulle ge upphov till platonismen, som är en av huvudriktningarna inom den västerländska filosofin.Plato_-_Allegory_of_the_Cave

Platon är kanske mest känd för sin idélära och den tillhörande grottliknelsen. Platon menade att det som vi människor uppfattar som verkligheten faktiskt inte är verkligheten, utan endast en skuggbild eller skenbild av verkligheten. Den faktiska verkligheten är för Platon oföränderlig, och existerar inte i tid och rum. Platon kallar denna verklighet för idévärlden, och här, menar han, finns den ursprungliga idén eller formen till allt vi ser i verkligheten. Vi människor kan inte uppleva den sanna verkligheten, menar Platon, för vi är fast i våra kroppar, och kroppens sinnen är inte tillräckliga kunskapsorgan för att uppfatta verkligheten. Istället menar han att det som händer när vi till exempel ser en häst, är att vi erinrar oss om den ursprungliga formen av hästen, hästens idé i idévärlden. I sin dialog Staten har Platon förklarat detta med den kända grottliknelsen, nämligen att alla levande människor sitter fastkedjeda i en grotta, med ryggen mot öppningen. Bakom människorna finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Precis som i en dockteater går människor bakom muren och håller upp olika föremål. Dessa föremål kastar då en skugga på grottväggen, som de fastkedjade människorna kan se. Enligt Platon är skuggorna det som vi uppfattar som verkligheten, medan föremålen som hålls upp är den faktiska verkligheten, idévärlden.

Kanske kan man dra paralleller mellan Platons idévärld och grotta, och dagens verklighet och internet. Många lever idag sina liv till större delen genom internet, istället för i den verkliga världen – de träffar vänner genom internet, handlar genom internet, ser film genom internet och spelar spel genom internet.

magazinum