Inlägg taggade med "Historia"

Platon
under Filosofi och vetenskap

Platon

Platon är en av västvärldens mest inflytelserika filosofer. Han levde i Aten i Grekland under 400- och 300-talen f. Kr., och var i sin ungdom en anhängare till Sokrates. Platon var runt 27 år gammal när Sokrates avrättades. Platon skulle senare i livet grunda Platons akademi, som tillsammans med den av Aristoteles grundade Lyceum skulle få stort inflytande på dåtidens […]

Läs mer ›
Etik och moral
under Filosofi och vetenskap

Etik och moral

Ända sedan människan organiserade sig i samhällen har vi förenats av en grupp gemensamma beteenden och regler för uppförande, som tillsammans utgör ett samhälles moral. När man bryter mot vad som anses vara rätt sorts beteende är det omoraliskt. Redan i det antika Egypten spelade moral en viktig roll, att döma från det stora antal texter man hittat vid utgrävningar […]

Läs mer ›
Vetenskapshistoria
under Filosofi och vetenskap

Vetenskapshistoria

Ett av människans största åstadkommanden är utan tvekan den moderna vetenskapen. Den har, på ett teoretiskt plan, gett oss svar på mycket sådant som vi tidigare bara kunde spekulera i och den har, på ett praktiskt plan, förbättrat vår levnadsstandard tack vare möjligheten att kunna ta fram mediciner, bygga flygplan och mycket, mycket annat. Att vi nu har nått så […]

Läs mer ›
Vad är idéhistoria?
under Filosofi och vetenskap

Vad är idéhistoria?

Under en lång tid fanns det inget specifikt akademiskt ämne som enbart berörde den intellektuella historiens utveckling. Visst var belästa människor lärda inom en lång rad olika ämnen – kanske ännu bredare i sin kunskap än dagens intellektuella – men det krävdes att man tillskansade sig en kunskap inom varje avgränsad disciplin för att få en bred bildning. Ämnet historia […]

Läs mer ›
magazinum