under Filosofi och vetenskap

Kampen mellan sexualdrift och biologi

Människosläktet är en av få arter på jorden som parar sig utan att ha själva befruktningen som mål. Havandeskap kan till och med vara oönskat och man kan därför säga att vi under alla tider har bedrivit en sorts kamp mot vår egen biologi. Historiskt sett har vi med vetenskapens hjälp framställt mer eller mindre lyckade preventivmedel genom åren. Långt […]

Läs mer ›