Vad är idéhistoria?

Under en lång tid fanns det inget specifikt akademiskt ämne som enbart berörde den intellektuella historiens utveckling. Visst var belästa människor lärda inom en lång rad olika ämnen – kanske ännu bredare i sin kunskap än dagens intellektuella – men det krävdes att man tillskansade sig en kunskap inom varje avgränsad disciplin för att få en bred bildning. Ämnet historia handlade mest om kungar och viktiga slag. I början av 1900-talet började synen på historien att förändras och man insåg att ett ämne dedikerat till att studera avgörande idéer kunde vara till hjälp för både allmänheten och specialiserade forskare. Resultatet blev idéhistoria, som numera är ett valbart studieämne vid många lärosäten och det delas regelbundet ut professurer i ämnet.

 

Att idéer driver historien framåt är en relativt ny tanke. Det fanns länge en historiesyn som mest fokuserade på människor, särskilt i hov och i aristokratier. Vinnarna skrev – ofta bokstavligt – historien och alla de där upptäckterna som vi i dag tar för givet kunde inte kontextualiseras. Dagens idéhistoriker väljer att inte isolera idén eller upptäckten för sig, utan istället sätta in det i ett större sammanhang för att kunna förklara den bättre. Ett exempel på det är den franska revolutionen, som tidigare har setts som avskild händelse påbörjad av ett visst antal namngivna män som slogs för vissa värden. En idéhistoriker skulle, snarare än att lita blint på den historiska återgivningen, säga att händelsen istället var ett resultat av att vissa sociala omständigheter sammanföll som ledde till en fertil grogrund för den här typen av tankar.

 

Det första universitetet som tog in idéhistoria på sin institution var Uppsala Universitet, där idéhistorien fick sin första svenska professor i form av Johan Nordström. Ungefär samtidigt tog samma utveckling fart i USA, där Arthur Lovejoy var mannen bakom ämnet. Det var han som tog fram namnet idéhistoria och det var också han som såg till att det fick kredibilitet i intellektuella kretsar.

 

Att idéhistoria har blivit ett populärt ämne bland universiteten är ett bevis på att det var en efterlängtad omritning av de akademiska disciplinerna. Särskilt bland nya studenter har idéhistoria visat sig vara en bra introduktion till högskolestudier och intresse. Idéhistoria är ett utmärkt ämne för den som vill få en bredare allmänbildning och förstå vad människor pratar om när de diskuterar Marx, Darwin och Einstein. Om du inte har möjlighet att skriva in dig vid ett universitet går det att lära sig om idéhistorien genom att se på dokumentärer. Tv-kanaler finns idag i mängder och Canal Digital har många som helt ägnar sig åt dokumentärer, som Discovery, TV4 Fakta och BBC Knowledge.

Vad är idéhistoria 2

magazinum